வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

பணிச்சூழலியல்: இருக்கை தளபாடங்களின் வசதியை மேம்படுத்துதல்

2022-06-27

நுகர்வோராகமரச்சாமான்கள்செயல்பாடு கோரிக்கை உயர் மற்றும் உயர்ந்தது, தளபாடங்கள் அழகாக மாடலிங் தேவை, ஆனால் வசதியாக உள்ளது. நவீன வேலைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றம், பழக்கம் நீண்ட மற்றும் உட்கார்ந்து, சோர்வு ஏற்படுத்தும் உட்கார்ந்து எளிதானது, வசதியான இருக்கை குறிப்பாக முக்கியமான தோன்றுகிறது.

பணிச்சூழலியல் என்பது நவீன சமுதாயத்தில் மனிதனுக்கும் இயந்திரத்துக்கும் இடையிலான உறவைப் படிப்பதும், மனித-இயந்திரம்-சுற்றுச்சூழலை முழுவதுமாகப் படிப்பதும் ஆகும். இது உடலியல், உளவியல் மற்றும் நடத்தை உள்ளிட்ட பாடங்களை உள்ளடக்கியது, மேலும் மனிதனுக்கும் இயந்திரத்திற்கும், மனிதனுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையிலான உறவை ஒருங்கிணைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பணிச்சூழலியல் அடிப்படையிலான திட மர தளபாடங்களின் வடிவமைப்பு மனித உடலின் சோமாடோசென்சரி விளைவைப் பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்படவில்லை, ஆனால் பயன்படுத்தும் போது மனித உடலின் வசதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.மரச்சாமான்கள். பணிச்சூழலியல் மற்றும் தளபாடங்கள் வடிவமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பு வசதியை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல்மரச்சாமான்கள், ஆனால் மரச்சாமான்களைப் பயன்படுத்தும் மக்களின் தினசரி தோரணையை நுட்பமாக பாதிக்கிறது, இது மனித உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக உதவியை வழங்குகிறது, மேலும் வாழ்க்கையில் மக்களின் கெட்ட பழக்கங்களை மேம்படுத்துகிறது.
மரச்சாமான்கள்
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept