வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

TATAMI தரை நாற்காலிகள்

2022-07-15

TATMI தரை நாற்காலிகள்

டாடாமி தரை நாற்காலிகள் கால்களற்றவை.

தரை நாற்காலிகளில் 5 நிலை சரிசெய்தல் உள்ளது.

தலை பகுதி மற்றும் இடுப்பை சரிசெய்யலாம்.

பின்புறம் 90 டிகிரி முதல் 180 டிகிரி வரை சரிசெய்ய முடியும்.

நீங்கள் படிக்கும்போது, ​​விளையாடும்போது அல்லது தூங்கும்போது தரை நாற்காலியை வசதியான நிலையில் சரிசெய்யலாம்.

வண்ணங்கள் பல்வேறு இருக்கலாம், பச்சை, நீலம், சிவப்பு, சாம்பல், பர்கண்டி, பழுப்பு போன்றவை.

துணை சட்டகம் எஃகு, இது 150KGS எடையை தாங்கும்.

திணிப்பு பகுதி அதிக அடர்த்தி நுரை அல்லது மரப்பால் ஆகும்.

ஸ்லிப்-கவர்கள் பருத்தி மற்றும் கைத்தறி, பாலியஸ்டர், 3D மெஷ், ஏர் லெதர் போன்றவையாக இருக்கலாம்.