வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

சன் லவுஞ்சர் சாய்வு

2022-08-01

சன் லவுஞ்சர் சாய்வு

எங்கள் சன் லவுஞ்சர் சாய்வானது உயர்தர அலுமினியம் அல்லது எஃகு குழாய் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு துணியால் ஆனது.

சன் லவுஞ்சர் ரீக்லைனர்கள் பேக்ரெஸ்ட், கால் ஆதரவு பகுதியாக பல நிலை அனுசரிப்பு இருக்க முடியும்.

சன் லவுஞ்சர் சாய்வுகளை ஒரு படுக்கையாக விரிக்கலாம்.

சன் லவுஞ்சர் சாய்வுகளை ஒரு உள் முற்றம், வீட்டின் கொல்லைப்புறம், தோட்டம், நீச்சல் குளம் தளம் ஆகியவற்றில் வைக்கலாம்.

அல்லது கடற்கரை ஓர வெளிப்புற சூரிய சாய்வாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.